ZENYT 2018 August

KURSUS

Rationel rodbehandling, endodonti på en ny måde - hands-on Med udgangspunkt i det reciprokerende system vil endodontiske rutiner blive gennemgået i teori og praktiske. Kurset vil gennemgå: valg af størrelse, type og anvendelse af reciprokerende nikkel-titanium file, brugen af digital apeksmåler, forslag til skylle protokol, samt beskrivelse af forskellige rodfyldningsmetoder og rodfyldningsmaterialer. Der vil blive vist cases og resultater ligesom kliniske tips vil blive formidlet. Efterfølgende vil der være hands-on demonstration/afprøvning af reciprokerende udstyr.

Det nye Reciproc Blue system vil endvidere blive gennemgået step-by-step. Kursus henvender sig både til dig, der aldrig har prøvet maskinel udrensning af rodkanaler, og til den mere erfarne bruger. Hands on samt teori. Varighed 3,5 kursustimer. Starttidspunkt: kl. 18 Kursusgiver: Vitus Jakobsen

19.09.18 Hindsgavl Middelfart Varenr. 100243

Vitus Jakobsen, Kursusgiver

20.09.18 Rungstedgård Rungsted Varenr. 100244

Pris: Kr. 1.995,- pr. deltager. Prisen inkluderer en lækker gourmet-menu Tilmelding: Zenith Dental, telefon 7483 3404 eller e-mail mail@zenith-dental.dk

Rodfyldning med MTA - hands on Anvendelse af MTA vil blive gennemgået i teori og praksis. Historik og baggrundsviden omkring MTA materialet, kliniske anvendelsesområder for MTA og praktisk håndtering af MTA formidles på en praksisorienteret basis. Er det et nyt ”mirakelmiddel”? – præsentation af nogle kasuistikker. Den praktiske håndtering af MTA vil blive øvet på kurset med fokus på ortograd fyldning. Kursusdeltagerne får mulighed for at afprøve MTA på studiemodeller og får et godt grundlag for at arbejde med MTA i praksis. Teknikker, indikationer, cases og forslag til anvendelsesområder og metoder vil blive behandlet - efterfulgt af praktisk brug af diverse instrumenter og teknikker.

Hands on samt teori. Varighed 3,0 kursustimer. Starttidspunkt er kl. 18 Kursusgiver: Johs Tästensen

26.09.18 Hindsgavl Middelfart Varenr. 100247

Johs Tästesen, Kursusgiver

27.09.18 Rungstedgård Rungsted Varenr. 100248

Pris: Kr. 1.995,- pr. deltager. Prisen inkluderer en lækker gourmet-menu Tilmelding: Zenith Dental, telefon 7483 3404 eller e-mail mail@zenith-dental.dk

2

ZE NYT AUGUST 2018

www.zenith-dental.dk tlf. 7483 3404

Alle priser er inkl. moms Forbehold for trykfejl

Made with FlippingBook flipbook maker